PRIVACYBELEID CHRIS RAUWENDAAL ADEMTRAINING & COACHING

Dit privacybeleid beschrijft hoe ademtrainer Chris Rauwendaal persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, opslaat en beschermt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door deel te nemen aan de diensten van de ademtrainer Chris Rauwendaal, stemt de deelnemer in met het verzamelen en verwerken van zijn/haar persoonsgegevens zoals hieronder beschreven.

Verwerkingsverantwoordelijke:

 1. De ademtrainer, Chris Rauwendaal, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens verzameld tijdens de dienstverlening.

Verzamelde persoonsgegevens:

 1. De ademtrainer, Chris Rauwendaal, verzamelt persoonsgegevens van deelnemers, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens. Deze gegevens worden verstrekt door de deelnemer bij het boeken van de diensten of tijdens het verloop ervan.
 2. Tijdens de ademsessies kunnen foto’s of video-opnamen worden gemaakt. Deze kunnen worden gebruikt voor promotie- of trainingsdoeleinden, maar alleen met voorafgaande toestemming van de deelnemer.

Doeleinden van gegevensverwerking:

 1. De ademtrainer, Chris Rauwendaal, verwerkt persoonsgegevens van deelnemers om de diensten te kunnen leveren, afspraken te beheren, communicatie te faciliteren (zoals e-mailmarketing) en de dienstverlening te verbeteren.
 2. Foto’s of video-opnamen kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden, tenzij de deelnemer uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen dergelijk gebruik.

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking:

 1. De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst tussen de ademtrainer, Chris Rauwendaal, en de deelnemer, evenals op de toestemming van de deelnemer voor specifieke verwerkingsactiviteiten, zoals het gebruik van foto’s of video-opnamen.

Bewaartermijn van persoonsgegevens:

 1. De ademtrainer, Chris Rauwendaal, bewaart persoonsgegevens van deelnemers alleen voor de periode die nodig is om de diensten te leveren en te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 2. Foto’s of video-opnamen worden bewaard zolang ze relevant zijn voor de aangegeven doeleinden of totdat de deelnemer zijn/haar toestemming intrekt.

Delen van persoonsgegevens:

 1. De ademtrainer, Chris Rauwendaal, deelt geen persoonsgegevens van deelnemers met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de diensten of wanneer wettelijk vereist.
 2. Voor het gebruik van foto’s of video-opnamen voor promotionele doeleinden zal de ademcoach eerst toestemming vragen aan de betreffende deelnemer.

Beveiliging van persoonsgegevens:

 1. De ademtrainer, Chris Rauwendaal, neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, diefstal of onbevoegd gebruik.
 2. Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot geautoriseerd personeel en vertrouwelijke informatie wordt veilig opgeslagen.

Uw rechten als deelnemer:

 1. Als deelnemer heeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren, te beperken, te verwijderen of over te dragen.
 2. Als u uw toestemming heeft gegeven voor specifieke verwerkingsactiviteiten, heeft u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken.

Contactgegevens en klachten:

 1. Voor vragen, verzoeken of klachten met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de ademtrainer, Chris Rauwendaal, via de hieronder vermelde contactgegevens.
 1. De ademtrainer, Chris Rauwendaal, zal redelijke stappen ondernemen om eventuele klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens op te lossen.

Wijzigingen in het privacybeleid:

 1. De ademtrainer, Chris Rauwendaal, behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen worden gepubliceerd op de website of schriftelijk worden gecommuniceerd aan de deelnemers.

Door deel te nemen aan de diensten van de ademcoach verklaart u dit privacybeleid te hebben gelezen, begrepen en ermee akkoord te gaan. U stemt ermee in dat de ademtrainer, Chris Rauwendaal, uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt zoals beschreven in dit beleid.